...อบต.วัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ยินดีให้บริการค่ะ...
 
 
     
 
     
 
พัฒนา บำรุงรักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการกำจัดขยะมูลฝอย ของเสีย ของเหลือใช้แบบครบวงจร
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สารชีวภาพ/สารสกัดจากธรรมชาติ
 
     
 
     
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน
 
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ อปท.
 
ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
 
พัฒนาระบบสารสนเทศการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
 
ปรับปรุงและพัฒนารายได้
 
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ อ.มืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทร :0-5533-5001 ต่อ 101
  จำนวนผู้เข้าชม 4,379,307 เริ่มนับ 18 ม.ค. 2555
  จัดทำโดย : NAXsolution.com