...อบต.วัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ยินดีให้บริการค่ะ...
 
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลวัดจันทร์ “หลักสูตร เดินตามศาสตร์พระราชา สานต่อวิถีพอเพียง สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 นายปรีดา ภู่ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลวัดจันทร์ “หลักสูตร เดินตามศาสตร์พระราชา สานต่อวิถีพอเพียง สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยมีนางสุรีรักษ์ ธนูศร หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ
โดยโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลวัดจันทร์ “หลักสูตร เดินตามศาสตร์พระราชา สานต่อวิถีพอเพียง สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุได้น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่เป็นรูปธรรม ในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งให้ผู้สูงอายุได้รับประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการที่ดีด้านผู้สูงอายุ และนำแนวคิดวิธีปฏิบัติ มาใช้ในการพัฒนาสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป
ซึ่งโครงการดังกล่าวได้แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ 1. เป็นการบรรยายธรรมให้ความรู้เรื่องศาสตร์พระราชา และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยพระครูอุภัยโกศล เจ้าอาวาสวัดกรับพวงเหนือ เจ้าคณะตำบลพรหมพิราม และกิจกรรมที่ 2. ศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ ศูนย์พัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา และศูนย์ฝึกอบรมชุมชนบ้านปึกใหญ่สามัคคี จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ทั้งสิ้น 86 คน

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ธ.ค. 2561 เวลา 13.35 น. โดย คุณ พัฒนภูมิ มีอัฐมั่น

ผู้เข้าชม 20 ท่าน

 
  สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ อ.มืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทร :0-5533-5001 ต่อ 101
  จำนวนผู้เข้าชม 4,379,316 เริ่มนับ 18 ม.ค. 2555
  จัดทำโดย : NAXsolution.com