...อบต.วัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ยินดีให้บริการค่ะ...
 
 
 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเหษตรกรตำบลวัดจันทร์  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 11 กันยายน 2561 นายปรีดา ภู่ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรตำบลวัดจันทร์ \"หลักสูตรเพาะเชื้อราปรปักษ์ และสารอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืช\" โดยมีนางบุษกร นาคคล้าย หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้กล่าวรายงาน
การจัด
ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นเนื่องจากพื้นที่ทำการเกษตรต่างๆทั่วประเทศ ประสบปัญหาแมลงศัตรูพืชระบาดเป็นประจำทุกปี และมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งจำนวนพื้นที่ และระดับความรุนแรง ทำให้ผลผลิตของเกษตรกรเสียหายเป็นบริเวณกว้าง จึงดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรตำบลวัดจันทร์ \"หลักสูตรเพาะเชื้อราปรปักษ์ และสารอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืช\" ขึ้น ดดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเรียนรู้และกำจัดแมลงศัตรูพืช ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายทางด้านการเกษตรจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เพื่อนำไปสู่ความกินดีอยู่ดี และปลอดภัยจากสารเคมีของประชาชนในตำบลวัดจันทร์อีกด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.ย. 2561 เวลา 15.03 น. โดย คุณ ศุภกร พิชยะโชค

ผู้เข้าชม 43 ท่าน

 
  สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ อ.มืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทร :0-5533-5001 ต่อ 101
  จำนวนผู้เข้าชม 4,379,311 เริ่มนับ 18 ม.ค. 2555
  จัดทำโดย : NAXsolution.com