...อบต.วัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ยินดีให้บริการค่ะ...
 
     


 
การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5654 ลว.24 ต.ค. 61 [ 30 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 589 
 
การจัดกิจกรรม ประกาศสงครามขยะของจังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว6328 ลว 21 พ.ย. 61  [ 21 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
 
แจ้งรายละเอียดการดำเนินการในขั้นตอนการทำแบบสำรวจ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 6358 21 พ.ย. 61  [ 21 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 8 
 
กำหนดการตอบแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูลสารธารณะ สำหรับการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสของการดำเนินงานของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว605 ลว 21 พ.ย.61  [ 21 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 15 
 
โครงการ \"มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ระยะที่ 2 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6311 ลว 20 พ.ย. 61 [ 20 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 62 
 
การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6310 ลว 20 พ.ย. 61 [ 20 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 69 
 
เชิญประชุมการกลั่นกรองโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท. กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6300 ลว 20 พ.ย. 61 [ 20 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 64 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1010
     
  สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ อ.มืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทร :0-5533-5001 ต่อ 101
  จำนวนผู้เข้าชม 4,296,903 เริ่มนับ 18 ม.ค. 2555
  จัดทำโดย : NAXsolution.com