...อบต.วัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ยินดีให้บริการค่ะ...
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมน้ำ พร้อมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ม.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบล หมู่ที่ 7 (ซอยหนองไอ้ท้า) ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ม.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยอยู่เจริญ 7 หมู่ที่ 4 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ม.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยถิ่นนุช หมู่ที่ 7 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ม.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนน คสล.ซอยด้วงทอง พร้อมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ม.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การยื่นชำระภาษี พร้อมขาตั้งโลอัพ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ของกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำลงแม่น้ำน่าน ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ธ.ค. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยถิ่นนุช หมู่ที่ 7 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ธ.ค. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนน คสล.ซอยด้วงทอง พร้อมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ธ.ค. 2561 ]

  (1)     2      3      4   
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ อ.มืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทร :0-5533-5001 ต่อ 101
  จำนวนผู้เข้าชม 4,379,419 เริ่มนับ 18 ม.ค. 2555
  จัดทำโดย : NAXsolution.com